Modlitwa o pokój do Najświętszej Maryi Panny

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Królowo Aniołów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na […]

Modlitwa Jana Pawła II o pokój i zgodę wśród wszystkich narodów świata

O Niepokalana! Matko Boga i ludzi! Pozdrawia Cię dzisiaj, na tym historycznym miejscu, miasto Rzym. Przybywamy do Ciebie w Świętym Roku Odkupienia, aby uwielbić najwspanialsze dzieło, jakiego dokonała w Tobie Trójca Przenajświętsza, kiedy zrodziłaś Chrystusa, Odkupiciela świata, Twojego Syna! W Roku Odkupienia dziękujemy Bogu za Ciebie – pierwszą wśród odkupionych: za Ciebie – jedyną spośród […]

Modlitwa do Chrystusa, Króla Wszechświata

R.: Chryste Królu, Twój Cię błaga lud 1. Chryste, Tyś Władcą wszechświata, Chryste, Tyś Pan wszego życia, Chryste, Tyś Pan czasów wszelkich, Chryste, Tyś Królem pokoju. R.: Chryste Królu… 2. Chryste, Tyś Afryki Królem, Chryste, Tyś Pan Azji całej, Chryste, Ameryki Władco! Chryste, Tyś wysp wszystkich Panem, Chryste, Tyś Władcą Europy. R.: Chryste Królu… 3. […]

Modlitwa o rozwój ewangelizacji misyjnej (Ps 67)

1. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski, niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. R.: Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. 2. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. R.: Niechaj sławią… 3. Niechaj radość zapanuje, pośród ludów całej ziemi, […]

Modlitwa o jedność i pokój (Ps 122)

R.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. 1. Uradowałem się wezwaniem, Pójdziemy do domu Pana. R.: Boże, obdarz… 2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty. R.: Boże, obdarz… 3. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. R.: Boże, obdarz… 4. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. R.: […]

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju: abym wnosił miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie mnożą się zniewagi; jedność tam, gdzie panuje niezgoda. Daj, abym przynosił prawdę tym, którzy błądzą; wiarę tym, którzy wątpią; nadzieję tym, którzy rozpaczają; światło tym, którzy błąkają się w ciemnościach; radość tym, którzy się smucą. Daj, abym się […]

Modlitwa Pawła VI o pokój

Panie, Boże pokoju, Ty stworzyłeś ludzi i obdarzyłeś ich łaską, aby dać im uczestnictwo w Twej chwale. Przynosimy Ci chwałę i dziękczynienie za to, że zesłałeś nam umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i przez tajemnicę paschalną uczyniłeś Go sprawcą wszelkiego zbawienia, źródłem wszelkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa. Dziękujemy Ci za pragnienia, wysiłki, czyny, jakie Twój Duch […]

Modlitwa Jana XXIII o pokój

Panie Jezu, nasz Boski Odkupicielu, prosimy Cię gorąco o pokój. Ty sam usuń z serc ludzkich wszystko, co może ten pokój naruszyć. Ty sam uczyń wszystkich świadkami sprawiedliwości i miłości braterskiej. Oświeć swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom – wraz z należnym im dobrobytem – także i wspaniały dar bezpiecznego pokoju. Dobry Panie, […]

Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na narody mieszkające w Palestynie i obdarz je trwałym pokojem i łaską pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Miłosierdzia o uproszenie pokoju

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.