Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju: abym wnosił miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie mnożą się zniewagi; jedność tam, gdzie panuje niezgoda.
Daj, abym przynosił prawdę tym, którzy błądzą; wiarę tym, którzy wątpią; nadzieję tym, którzy rozpaczają; światło tym, którzy błąkają się w ciemnościach; radość tym, którzy się smucą.

Daj, abym się starał bardziej pocieszać innych, niż oczekiwać na ich pocieszenie; bardziej rozumieć innych, niż oczekiwać zrozumienia; bardziej kochać innych, niż oczekiwać miłości;

Ponieważ gdy dajemy – sami otrzymujemy, gdy zapominamy o sobie – odnajdujemy siebie w Bogu, gdy przebaczamy – sami otrzymujemy przebaczenie, gdy umieramy sobie – rodzimy się dla życia wiecznego. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: