Modlitwa o jedność i pokój (Ps 122)

R.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
1. Uradowałem się wezwaniem, Pójdziemy do domu Pana.
R.: Boże, obdarz…
2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.
R.: Boże, obdarz…
3. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.
R.: Boże, obdarz…
4. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana.
R.: Boże, obdarz…
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
R.: Boże, obdarz…
6. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje.
R.: Boże, obdarz…

Mogą Cię zainteresować również: