Modlitwa o jedność i pokój (Ps 122)

R.: Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem.
1. Uradowałem się wezwaniem, Pójdziemy do domu Pana.
R.: Boże, obdarz…
2. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty.
R.: Boże, obdarz…
3. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą.
R.: Boże, obdarz…
4. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana.
R.: Boże, obdarz…
5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
R.: Boże, obdarz…
6. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje.
R.: Boże, obdarz…

Mogą Cię zainteresować również:

Modlitwa udręczonych życiem

Ojcze, któryś jest w niebie, jesteśmy starzy i zmęczeni. Życie jest dla nas prawie udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy niepotrzebni. Często już nie rozumiemy

Modlitwa przed nabożeństwem majowym

Matko Boga i moja Matko! Matko pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Przyszedłem na nabożeństwo majowe. Chcę razem ze wszystkimi świętymi w Kościele nazywać Cię

Modlitwa w święto pracy II

Boże, Stwórco wszechrzeczy, Ty nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy. Spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali prace, które nam nakazujesz,

Modlitwa w święto pracy

Panie Jezu, zechciałeś być Synem cieśli z Nazaretu. Swoimi rękami chciałeś zapracować i na chleb. Zobacz, dziś świętują wszyscy ludzie pracy. Przecież to Ojciec Twój

Modlitwa do świętego patrona

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy, Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawienictwem przed Bogiem