Modlitwa o rozwój ewangelizacji misyjnej (Ps 67)

1. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski, niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku.
R.: Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.
2. Niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody.
R.: Niechaj sławią…
3. Niechaj radość zapanuje, pośród ludów całej ziemi, żeś Ty, Panie sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi.
R.: Niechaj sławią…

Mogą Cię zainteresować również: