Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej

Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na narody mieszkające w Palestynie i obdarz je trwałym pokojem i łaską pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: