Egzorcyzm do św. Michała Archanioła II

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów! Ty otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana, pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy Aniołów, aby pod Twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną. Amen.

Modlitwa do św. Tomasza Becketa

Boże, dzięki Twojej łasce święty Tomasz, biskup, wielkodusznie oddał życie w obronie sprawiedliwości, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy byli gotowi z miłości do Chrystusa stracić swoje życie na tym świecie i mogli je odzyskać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez […]

Modlitwa do św. Jadwigi królowej

Boże, życie wiernych, chwało pokornych, który świętą Jadwigę, królowę uczyniłeś gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, byśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa do bł. Władysława z Gielniowa

Boże, który błogosławionego Władysława uczyniłeś miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw za jego pośrednictwem, byśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa, napełnieni zostali radością, gdy się objawi w swej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do bł. Wincentego Kadłubka

Boże, który błogosławionego Wincentego, Wyznawcę i Biskupa, unikającego zaszczytów świata, okryłeś chwałą pokory, prosimy Cię, abyśmy korzystając z przykładu tak wielkiej cnoty, zasłużyli na udział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do bł. Szymona z Lipnicy

Wszechmogący, wieczny Boże, który wsławiłeś błogosławionego Szymona, Wyznawcę, darem głoszenia Ewangelii, spraw łaskawie, abyśmy żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki i pełniąc Twoją wolę, drogą sprawiedliwości doszli do niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do bł. Salomei

Prosimy Cię, Panie, nich nas wspierają modlitwy błogosławionego Melchiora, Męczennika, abyśmy ciesząc się jego zwycięstwem, naśladowali stałość w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do bł. Melchiora Grodzieckiego

Prosimy Cię, Panie, nich nas wspierają modlitwy błogosławionego Melchiora, Męczennika, abyśmy ciesząc się jego zwycięstwem, naśladowali stałość w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.