Modlitwa do bł. Władysława z Gielniowa

Boże, który błogosławionego Władysława uczyniłeś miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw za jego pośrednictwem, byśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa, napełnieni zostali radością, gdy się objawi w swej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: