Zawierzam Ci siebie

Panie, powierzam się Tobie, uznając, że Ty jesteś Panem i nie ma innego, a Twoje Imię jest zwycięskie, jedyne.
Ty jesteś moim Panem.
Panie, powierzam Ci siebie.
Dziękuję Ci za laskę chrztu.
Błogosławię Cię w darze bierzmowania.
Uznaję Cię moim Panem i moim Królem.
Przyjmuję dar Twego miłosierdzia, dar Twojego uzdrowienia, dar Twojego uwolnienia.
Błogosławię Cię całym sercem, całym umysłem.
Ty jesteś Panem i nie ma innego.
Tobie chwała na wieki.
Panie Jezu, Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chwała.

Mogą Cię zainteresować również: