Wysławiam Twoje zwycięstwo

Wychwalam Twoje zwycięstwo przez Krzyż i Zmartwychwstanie!
Uwielbiam Cię jako jedynego Pana!
Wysławiam Cię jako Mesjasza!
Przyjmuję Cię do całego mojego życia!
I wyznaję wobec miłości Ojca,
wobec mocy Ducha Świętego,
wstawiennictwa Maryi,
naszej Matki,
że Ty jesteś Panem i nie ma innego!

Mogą Cię zainteresować również: