Uznaję Cię, Panie

Ty jesteś moim Panem.
Ty jesteś moim Zbawicielem.
W Tobie pokładam nadzieję.
Napełnij mnie Duchem Świętym.
Przepełnij moje życie swoją obecnością.
Oddaję grzech Tobie, Panie.
Przyjmuję łaskę nawrócenia i wyznaję Ciebie całym sercem.
Uznaję Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, zwycięstwo Twoje na drzewie krzyża, oddanie Matce.
Uznaję miłość Twojego Serca, miłość Serca Maryi.
I wyznaję, że Ty jesteś Panem i nie ma innego.

Mogą Cię zainteresować również: