Uwielbiam Cię w miłości Ojca

Uznaję Cię, Jezu,
całym sercem!
Uznaję Cię całym swoim umysłem i życiem!
Swoją chorobą, słabościami i zniewoleniem przyzywam Twojego miłosierdzia!
Błogosławię Cię, Jezu Chryste!
Wierzę w Ciebie i wierzymy Tobie!
Ty ukochałeś mnie jako grzesznika.
Wydałeś siebie za mnie na drzewie krzyża.
Przebaczyłeś mi grzech i darowałeś nowe życie.
Przywróciłeś radość i wesele.
Uwielbiam Ciebie w miłości Ojca.
Błogosławię za dar Ducha Świętego.
Zlej na mnie obfitość swoich darów.
Boże, mój Ojcze, ogarnij mnie swoją miłością.

Mogą Cię zainteresować również: