Uwielbiam Cię w miłości Ojca

Uznaję Cię, Jezu,
całym sercem!
Uznaję Cię całym swoim umysłem i życiem!
Swoją chorobą, słabościami i zniewoleniem przyzywam Twojego miłosierdzia!
Błogosławię Cię, Jezu Chryste!
Wierzę w Ciebie i wierzymy Tobie!
Ty ukochałeś mnie jako grzesznika.
Wydałeś siebie za mnie na drzewie krzyża.
Przebaczyłeś mi grzech i darowałeś nowe życie.
Przywróciłeś radość i wesele.
Uwielbiam Ciebie w miłości Ojca.
Błogosławię za dar Ducha Świętego.
Zlej na mnie obfitość swoich darów.
Boże, mój Ojcze, ogarnij mnie swoją miłością.

Mogą Cię zainteresować również:

Modlitwa udręczonych życiem

Ojcze, któryś jest w niebie, jesteśmy starzy i zmęczeni. Życie jest dla nas prawie udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy niepotrzebni. Często już nie rozumiemy

Modlitwa przed nabożeństwem majowym

Matko Boga i moja Matko! Matko pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Przyszedłem na nabożeństwo majowe. Chcę razem ze wszystkimi świętymi w Kościele nazywać Cię

Modlitwa w święto pracy II

Boże, Stwórco wszechrzeczy, Ty nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy. Spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali prace, które nam nakazujesz,

Modlitwa w święto pracy

Panie Jezu, zechciałeś być Synem cieśli z Nazaretu. Swoimi rękami chciałeś zapracować i na chleb. Zobacz, dziś świętują wszyscy ludzie pracy. Przecież to Ojciec Twój

Modlitwa do świętego patrona

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy, Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawienictwem przed Bogiem