Uwielbiam Cię w darze pokory

Wysławiam Twoją pokorę,
Panie, w której zniżasz się do każdego człowieka.
Uwielbiam Cię poprzez pokorę Maryi, Wspomożycielki Wiernych, która uczy mnie, słuchać Twojego Słowa i rozważać je w sercu.
Uwielbiam Cię, Jezu, w pokorze ludu Bożego, który wezwałeś, aby pełnił Twoją wolę i szerzył Królestwo Boże w świecie.
Chwalę Cię i wysławiam poprzez Ducha Świętego, który nieustannie ożywia moją modlitwę.

Mogą Cię zainteresować również: