Różaniec Stacji Męki Pańskiej

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Na krzyżyku – Wierzę w Boga Ojca…
Na dużym paciorku – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej
Ojcze nasz…
Na trzech małych paciorkach
– Na cześć Maryi Niepokalanej Zdrowaś Maryjo…
– Na cześć Maryi zawsze Dziewicy Zdrowaś Maryjo…
– Na cześć Maryi Bogarodzicy Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Pierwsza stacją – Pan Jezus na śmierć skazany.
Na dużym paciorku – Ojcze nasz… i Chwała Ojcu…
Na 10 małych paciorkach – Jezu, Maryjo kocham Was ratujcie dusze.
Po każdej dziesiątce – O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Potem – Błogosławione niech będą Rany Jezusa Chrystusa ho uleczyły
nas od cierpień grzechowych, błogosławiona niech będzie
Jego Najdroższa Krew, która zmywa nasze nieprawości.
II stacja – Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
III stacja – Pan Jezus upada po raz pierwszy
IV stacja – Pan Jezus spotyka Swoją Matkę
V stacja – Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi dźwigać krzyż
VI stacja – Sw. Weronika ociera Oblicze Pana Jezusa
VII stacja – Pan Jezus upada po raz drugi
VIII stacja – Niewiasty jerozolimskie płaczą nad Panem Jezusem
IX stacja – Pan Jezus upada po raz trzeci
X stacja – Pan Jezus z szat obnażony
XI stacja – Pan Jezus zostaje przybity do krzyża
XII stacja – Pan Jezus umiera na krzyżu
XIII stacja – Pan Jezus zdjęty z krzyża
XIV stacja – Pan Jezus złożony do grobu.

Po każdej dziesiątce odmawia się te same modlitwy.
Na koniec:
A. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy.

Do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc, na tym łez padole
Przeto Orędowniczko nasza,
One miłosierne oczy Twoje na nas zwrócić.
A Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego,
Po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Pomnij, o najczystszy Oblubieńczy Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Św., że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą ufnością używiony, przychodzę do Ciebie z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: