Regina caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła,
Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,
módl się za
nami do Boga, Alleluja.
K: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
K: Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez
zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę,
Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż
Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Mogą Cię zainteresować również:

Modlitwa udręczonych życiem

Ojcze, któryś jest w niebie, jesteśmy starzy i zmęczeni. Życie jest dla nas prawie udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy niepotrzebni. Często już nie rozumiemy

Modlitwa przed nabożeństwem majowym

Matko Boga i moja Matko! Matko pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Przyszedłem na nabożeństwo majowe. Chcę razem ze wszystkimi świętymi w Kościele nazywać Cię

Modlitwa w święto pracy II

Boże, Stwórco wszechrzeczy, Ty nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy. Spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali prace, które nam nakazujesz,

Modlitwa w święto pracy

Panie Jezu, zechciałeś być Synem cieśli z Nazaretu. Swoimi rękami chciałeś zapracować i na chleb. Zobacz, dziś świętują wszyscy ludzie pracy. Przecież to Ojciec Twój

Modlitwa do świętego patrona

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy, Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawienictwem przed Bogiem