Przygotowanie do Komunii świętej

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do przenajświętszych tajemnic Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, byś w nieskończonej szczodrobliwości Twojej łaskawie uleczył moją słabość, obmył moją szpetotę, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo, okrył nagość, abym przyjął Chleb Aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i intencją, jak tego wymaga zbawienie mojej duszy.
Spraw łaskawie, bym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Jednorodzonego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego Ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: