Modlitwa Anioł Pański

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś, Maryjo…

P. Oto ja służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa
twego. Zdrowaś, Maryjo…

P. A Słowo stało się ciałem.
W. I mieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo…
P. Módl się za nami, Święta Boża
Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen. P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Św.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: