Ofiarowanie dnia Boskiemu Sercu Jezusowemu

Boskie Serce Jezusa ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny wszystkie słowa, modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze, łączę je z tymi intencjami w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i na ołtarzach naszych ponawiasz, a mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca św. Jana Pawła, za naszych biskupów i kapłanów, za nasze rodziny oraz na intencje przez Apostolstwo Modlitwy wyznaczone, wreszcie o Tryumf Waszych Obojga Najśw. Serc.
Pragnę zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu cierpiące.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Mogą Cię zainteresować również: