Oddaję się Tobie

Ja ……… powierzam Ci siebie.
Uznaję Cię w swoim sercu jako Pana i Zbawiciela.
Przyjmuję Cię w moje życie.
Powierzam Ci je całkowicie.
Powierzam Ci całą moją historię.
Oddaję moje powołanie i zadania.
Jestem Twoją własnością.
Powierzam Ci mój rozum i wolę, uczucia i pragnienia.
W nich uznaję Cię moim Panem.
Błogosławię Twoje święte Imię.
Uwielbiam miłość Ojca, tajemnicę Twojego życia i zmartwychwstania oraz moc Ducha Świętego.
Wysławiam tajemnicę Twojego Krzyża.
Uwielbiam tajemnicę zesłania Ducha Świętego.
Ty jesteś moim Panem.
Tobie chwała na wieki.

Mogą Cię zainteresować również: