Modlitwy do bł. Fryderyka Janssoone

Boże, Ojcze miłosierny, Ty sprawiłeś, że błogosławiony Fryderyk naśladował Twojego Syna, krocząc w Ziemi Świętej Jego śladami, spraw za przykładem naszego patrona, abyśmy dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: