Modlitwa za umierających

O Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Njświętszego Serca Twego i przez boleści Twej Matki Niepokalanej; obmyj we Krwi Twojej wszystkich grzeszników całego świata, którzy teraz konają i jeszcze dzisiaj umrzeć mają.
Serce Jezusa konające zmiłuj się nad umierającymi.
Bolesne Serce Maryji Niepokalanej, módl się za konającymi. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: