Modlitwa za przygotowujących się do chrztu świętego

Módlmy się także za naszych katechumenów: niech Bóg i Pan nasz otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Modlitwa w milczeniu.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ciągle ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem; pomnóż wiarę i zrozumienie u naszych katechumenów, aby odrodzeni w wodzie chrztu świętego zostali zaliczeni w poczet Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: