Modlitwa za bliskiego chorego w rodzinie

Boże, Ojcze miłosierny! Prosimy Cię za bliskiego nam chorego… Wejrzyj na jego cierpienia, cielesne i duchowe. Racz wrócić mu siły i zdrowie. Zanim to nastąpi, umocnij go w Swojej dobroci, by z wiarą i ufnością znosił brzemię choroby, która jednoczy go z cierpiącym Synem Twoim umiłowanym. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech zrozumie coraz lepiej wartość cierpienia, niech uświęca się w dźwiganiu swego krzyża. Pragniemy wspierać go modlitwą i cierpliwą opieką. Prosimy Cię, Ojcze najlepszy, by obecne doświadczenie uświęciło drogiego nam chorego i całą naszą rodzinę.
Matko Najświętsza, Uzdrowienie chorych, uproś po czasie próby, zdrowie i pokój serca naszemu choremu. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: