Modlitwa uwolnienia od złego

Panie, Ty jesteś wielki,
Ty jesteś Bogiem
Panie, Ty jesteś wielki,
Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo
i pomoc archaniołów Michała,
Rafała i Gabriela, aby nasi bracia
i siostry zostali uwolnieni
od złego ducha, który uczynił
ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie
nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie
i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej
złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków,
guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa
i spraw, abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: