Modlitwa przed nabożeństwem majowym

Matko Boga i moja Matko! Matko pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Przyszedłem na nabożeństwo majowe. Chcę razem ze wszystkimi świętymi w Kościele nazywać Cię najpiękniejszymi imionami. Najbardziej jestem szczęśliwy z tego, że mogę nazywać Cię Matką. Matko majowa, bądź od kwiatów pochwalona. Najpiękniejszy miesiąc daliśmy Tobie. Bądź pozdrowiona w kapliczkach przydrożnych śpiewem litanii i łąk umajonych Daj nam odczuć radość kwiatów, śpiewu ptaków, lasów pachnących, wierzb przydrożnych i całego majowego świata. Za chwilę będzie wystawiony w Najświętszym Sakramencie Jezus Chrystus, Twój Syn i nasz Bóg. Przez Ciebie i z Tobą Jemu chcemy złożyć uwielbienie. Naucz nas czynić to jak najlepiej, bo Ty jesteś Jego i naszą Matką.

Mogą Cię zainteresować również: