Modlitwa przed Komunią świętą

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom swoim: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie patrz na grzechy moje, lecz na wiarę Kościoła Twego. Racz go według swej woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć, który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Mogą Cię zainteresować również: