Modlitwa przed Komunią świętą VI

O mój Boże, jedyny mój Zbawicielu, któryś rzekł: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni”, oto przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Lekarzu, przyjdź, przyjdź do mnie i ulecz mnie! Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Pasterzu, przyjdź do mnie, strzeż mnie i prowadź mię! Przychodzę do Ciebie, o jedyne moje Dobro…, przyjdź do mnie i wzbogać mnie! Przychodzę do Ciebie, o jedyny mój Oblubieńcze, przyjdź do mnie, abym mógł połączyć się z Tobą. O Jezu mój, bądź mi Zbawicielem! Amen.

Mogą Cię zainteresować również: