Modlitwa przed Komunią świętą II

Panie Jezu Chryste, Synu Boża żywego, któryś z woli Ojca, za sprawą Ducha Św. przez śmierć swoją świat ożywił, wybaw mnie przez to Najświętsze Ciało i Krew swoją od wszelkiego złego: spraw, ażebym zawsze wypełniał przykazania Twoje i nie dopuść, abym kiedykolwiek odłączył się od Ciebie.

Mogą Cię zainteresować również: