Modlitwa poranna

Boże dziękuję Ci
za szczęśliwą noc,
za to, że znowu obudziłem
się do życia.

Błogosław mi i pomóż,
żeby to był dobry dzień.
Proszę Cię, Boże, który jesteś
Miłością, bym był podobny
do Ciebie.

Bym był dobry dzisiaj i zawsze.
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich
w domu i w pracy.

Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy
nie zrobił. Daj, żeby życie moje
było radością dla mnie
i dla wszystkich, z którymi
mam kontakt przez cały
dzień aż do wieczora.

Mogą Cię zainteresować również: