Modlitwa po jedzeniu

Dziękujemy Ci,
Boże, za te dary, któreśmy
z dobroci Twojej spożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Chwała Tobie, cześć i dzięki za
posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże dzięki masz za to,
co pożywać dasz.
Amen.


Mogą Cię zainteresować również: