Modlitwa do Trójcy Świętej III

Święty Boże, Święty mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiłuj
się nad nami.
Tobie cześć, Tobie chwała,
Tobie dziękczynienie po
wszystkie wieki,
o Trójco błogosławiona.

Mogą Cię zainteresować również: