Modlitwa do Trójcy Świętej II

Boże mój, wierzę w Ciebie,
ufam Tobie, kocham Cię nade
wszystko z całej duszy mojej,
z całego serca mego i ze
wszystkich sił moich.
Kocham Cię, bo jesteś
nieskończenie dobry
i godzien wszelkiej miłości.

A ponieważ kocham Cię,
przeto żałuję z całego serca,
żem Ciebie obrażał.
Zmiłuj się nade mną
grzesznikiem.

Mogą Cię zainteresować również: