Modlitwa do św. Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II,
papież, kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki
jego nauczaniu z ufnością otworzyli
nasze serca na działanie zbawczej
łaski Chrystusa, jedynego
Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Mogą Cię zainteresować również: