Królowo nieba

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!
W: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
O: Bo zmartwychstwał Pan prawdziwie, alleluja!
Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu,
spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli
szczęście życia wiecznego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z
Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Amen.

Mogą Cię zainteresować również: