Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca
Czynimy znak krzyża św. Następnie jeden raz odmawiamy „Ojcze Nasz” i dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo.., Święta Maryjo, Matko Boża…” wymieniając kolejną jedną z cnót:
Najczystsza
Najroztropniejsza
Najpokorniejsza
Najwierniejsza
Najpobożniejsza
Najposłuszniejsza
Najuboższa
Najcierpliwsza
Najmiłosierniejsza
Najboleśniejsza
… módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Chwała Ojcu…
W: poczęciu Twoim Panno Niepokalanaś była.
O. Módl się do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen
W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
O. Niech będzie zbawieniem i obroną.

Mogą Cię zainteresować również: