Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca
Czynimy znak krzyża św. Następnie jeden raz odmawiamy „Ojcze Nasz” i dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo.., Święta Maryjo, Matko Boża…” wymieniając kolejną jedną z cnót:
Najczystsza
Najroztropniejsza
Najpokorniejsza
Najwierniejsza
Najpobożniejsza
Najposłuszniejsza
Najuboższa
Najcierpliwsza
Najmiłosierniejsza
Najboleśniejsza
… módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Chwała Ojcu…
W: poczęciu Twoim Panno Niepokalanaś była.
O. Módl się do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się: Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen
W. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
O. Niech będzie zbawieniem i obroną.

Mogą Cię zainteresować również:

Modlitwa udręczonych życiem

Ojcze, któryś jest w niebie, jesteśmy starzy i zmęczeni. Życie jest dla nas prawie udręką. Zdaje się nam, że jesteśmy niepotrzebni. Często już nie rozumiemy

Modlitwa przed nabożeństwem majowym

Matko Boga i moja Matko! Matko pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Przyszedłem na nabożeństwo majowe. Chcę razem ze wszystkimi świętymi w Kościele nazywać Cię

Modlitwa w święto pracy II

Boże, Stwórco wszechrzeczy, Ty nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy. Spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali prace, które nam nakazujesz,

Modlitwa w święto pracy

Panie Jezu, zechciałeś być Synem cieśli z Nazaretu. Swoimi rękami chciałeś zapracować i na chleb. Zobacz, dziś świętują wszyscy ludzie pracy. Przecież to Ojciec Twój

Modlitwa do świętego patrona

Święty N., którego imię noszę, Patronie mój najmiłościwszy, Twojej opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj się polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawienictwem przed Bogiem