Dziękuje Ci Panie

Dziękuję Ci, Panie,
i wywyższam Twoje święte Imię.
Ty, wysłuchujesz moich modlitw.
Wychodzisz naprzeciw moim pragnieniom i oczekiwaniom.
Dziękuję za wielki dar miłości, który stał się moim udziałem.
Wywyższamy Twoją obecność w tajemnicy Twojego uwielbionego Ciała.
Dziękuję Ci za dar Ducha Świętego,
i miłość Twojego Serca.

Mogą Cię zainteresować również: