Dziękczynienie przed Komunią świętą

Zjednoczenie z Chrystusem ma trwać nie tyko w czasie modlitwy po Komunii, lecz „winno się rozciągać na całe życie chrześcijańskie tak, ażeby chrześcijanie ustawicznie kontemplując w świetle wiary przyjęty dar, prowadzili życie codzienne pod kierownictwem Ducha Świętego w dziękczynieniu i przynosili obfitsze owoce miłości” (EM 38).

Mogą Cię zainteresować również: