Akt nadziei przed Komunią świętą

Mam nadzieję w dobroci i miłosierdziu Twoim, że dawszy mi siebie* samego dasz mi też odpuszczenie wszystkich grzechów moich, łaskę Twoją i wiekuistą chwałę, o którą Cię przez zasługi Twoje, mękę, krew i śmierć Twoją jak najpokorniej upraszam.

Mogą Cię zainteresować również: